Chào các Bác !

son Em xin mạn phép mở bát cho cả nhà cùng vui gọi là làm cái lễ ra mắt cùng

các Bác ạ

Mai hàng trụ cột lại tím ngắt

HSX: MSN, BVH, VIC, SSI, PNJ
HNX: BVS, KLS, VCG, PVX

Hàng nóng ăn theo lại nóng các Bác ạ ........ Tiền vào như nước Sông Đà