PV BANK-ngân hàng dầu khí
 • Thông báo


  + Trả lời Chủ đề
  Trang 1 của 11 1 2 3 ... CuốiCuối
  Kết quả 1 đến 20 của 205
  1. #1
   Ngày tham gia
   Mar 2006
   Bài viết
   9
   Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

   Mặc định PV BANK-ngân hàng dầu khí   PV BANK-NGÂN HÀNG DẦU KHÍ

   Nghe đâu thông tin quyết định thành lập ngân hàng dầu khi đã có rồi ngày 29/08/2006 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
   Ở vũng tàu các đại gia đã ôm hết quyền mua theo năm công tác của cán bộ nhân viên trong ngành dầu khí với giá 2x (2 triệu/ suất) từ sau ngày có quyết định, bây giờ thì ko còn giá đó, giá đã lên tầm 10x (10 M/suất) trong khi đó chưa có căn cứ chính xác là CBNV có được mua giá ưu đãi không, và nghe thấy mấy bác làm dầu khí lại nói là có thể PVBANK sẽ đấu giá trực tiếp chứ không bán lại cho CBNV như vậy ai đặt cọc tiền hoặc mua suất trước đó của CBNV thì coi như đi đánh bạc thua trắng tay!
   Bác nào có thông tin gì thì post lên cho anh em tham khảo biết đường mà làm ăn!
   Thanks so much!
   Đó là những thông tin em nắm được các bác ạ!
   Kèm theo bản quyết định của Thủ Tướng đây! Em không post được file các bác đọc ở dưới nhé!

   THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

   Số: 198/2006/QĐ-TTg


   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2006
   QUYẾT ĐỊNH
   Về việc phê duyệt Đề án hình thành

   Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

   THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

   Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

   Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;

   Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

   Căn cứ Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con;

   Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu khí Việt Nam,

   QUYẾT ĐỊNH :

   Điều 1. Phê duyệt Đề án hình thành Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, với nội

   dung như sau:

   1. Hình thành Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, đa sở hữu, trong đó Nhà

   nước sở hữu

   chi phối về vốn, trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại Tổng công ty Dầu khí Việt Nam và

   các đơn

   vị thành viên; có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại và chuyên môn hóa cao;

   kinh doanh

   đa ngành, trong đó thăm dò, khai thác, chế biến và phân phối dầu khí là ngành

   kinh doanh

   chính; gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất, kinh doanh với khoa học, công nghệ,

   nghiên cứu triển

   khai, đào tạo; làm nòng cốt để ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam phát triển

   bền vững, có

   khả năng cạnh tranh, hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả và bảo đảm an ninh

   năng lượng cho

   sự phát triển của đất nước.

   2. Cơ cấu Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam bao gồm :

   a/ Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: là công ty nhà nước; có chức năng

   ký kết và giám

   sát việc thực hiện các hợp đồng dầu khí với nước ngoài; thực hiện các dự án

   trọng điểm quốc

   gia về dầu khí; đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp khác; giữ quyền chi phối

   các công ty con

   thông qua vốn, tài sản được Nhà nước giao quản lý, công nghệ, thương hiệu và

   thị trường; được

   hình thành trên cơ sở tổ chức lại bộ máy quản lý, điều hành, tham mưu giúp việc

   và các ban

   quản lý

   dự án của Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam.

   b/ Các tổng công ty hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, trong đó

   Công ty mẹ do

   Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ:   - Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí (được hình thành trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại

   các đơn vị hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí);

   - Tổng Công ty Khí (được hình thành trên cơ sở tổ chức lại Công ty Chế biến và kinh doanh các

   sản phẩm khí và các đơn vị sản xuất, kinh doanh bán buôn khí, các xí nghiệp liên doanh, các

   ban quản lý dự án khí);

   - Tổng Công ty Sản xuất và Kinh doanh điện (thành lập mới khi các nhà máy điện do Tập đoàn

   Dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư đi vào hoạt động);

   - Tổng Công ty Lọc, hoá dầu (thành lập mới khi các nhà máy lọc, hoá dầu do Tập đoàn Dầu khí

   Việt Nam làm chủ đầu tư đi vào hoạt động).

   Cơ cấu quản lý của các tổng công ty nêu trên gồm: Chủ tịch Tổng Công ty, Tổng Giám đốc

   Tổng Công ty, các Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty, Kế toán trưởng Tổng Công ty và bộ máy

   giúp việc.

   c/ Các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sở hữu

   100% vốn điều lệ (thực hiện trong năm 2006-2007):

   - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tài chính dầu khí;

   - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại dầu khí;

   - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chế biến và Kinh doanh sản phẩm dầu mỏ.

   - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cung ứng và Xuất khẩu lao động dầu khí (thành lập mới).

   d/ Các công ty do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nắm giữ trên 50% vốn điều lệ:

   - Các công ty cổ phần:

   + Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí;

   + Công ty cổ phần Dịch vụ du lịch dầu khí;

   + Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí;

   + Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế dầu khí;

   + Công ty Xây lắp dầu khí;

   + Công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm dầu khí.

   - Các công ty thực hiện cổ phần hóa năm 2006-2007:

   + Công ty Bảo hiểm dầu khí;

   + Công ty Vận tải dầu khí;

   + Công ty Phân đạm và Hoá chất dầu khí.

   - Các doanh nghiệp liên doanh:

   + Xí nghiệp liên doanh Dầu khí Việt – Xô;

   + Công ty liên doanh Dầu khí Mekong.

   - Các doanh nghiệp thành lập mới theo quy định của pháp luật:

   + Công ty cổ phần Bất động sản dầu khí;

   + Công ty cổ phần Chứng khoán dầu khí;

   + Ngân hàng cổ phần Dầu khí.

   đ/ Các công ty do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ:

   - Các công ty thực hiện cổ phần hóa năm 2006-2007;

   + Công ty Kinh doanh khí hoá lỏng miền Bắc;

   + Công ty Kinh doanh khí hoá lỏng miền Nam.

   - Các công ty khác được hình thành theo quy định của pháp luật.

   e/ Doanh nghiệp khoa học công nghệ: hình thành trên cơ sở tổ chức lại Viện Dầu khí và các đơn

   vị nghiên cứu trong Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam.

   g/ Các Cơ sở đào tạo:

   - Trường đào tạo nhân lực dầu khí;

   - Trường Đại học Dầu khí (thành lập khi có đủ điều kiện, hoạt động theo cơ chế kinh doanh).

   3. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên tổ chức và hoạt động theo quy định của

   pháp luật tương ứng với loại hình tổ chức của doanh nghiệp. Mối quan hệ giữa Tập đoàn Dầu

   khí Việt Nam với chủ sở hữu nhà nước và các đơn vị thành viên được thực hiện phù hợp với

   pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

   Chính phủ thống nhất quản lý và tổ chức thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà

   nước đối với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ giao cho các Bộ, cơ quan

   ngang

   Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện một

   số quyền của chủ sở hữu theo pháp luật hiện hành và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn

   Dầu khí Việt Nam.

   4. Việc thành lập mới các đơn vị thành viên; chuyển các công ty thành viên thành công ty trách

   nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty cổ phần, bổ sung các đơn vị thành viên mới thực hiện

   theo quy định của pháp luật.

   Điều 2. Tổ chức thực hiện:

   1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà

   nước trong các lĩnh vực liên quan và thực hiện một số quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu

   nhà nước được Thủ tướng Chính phủ giao đối với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

   2. Bộ Công nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo và theo dõi việc thực hiện Quyết định này; kịp thời phát hiện, giải quyết những vướng mắc phát sinh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải quyết những vấn đề vượt quá thẩm quyền; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ những vấn đề mới cần thí điểm trong quá trình thực hiện.

   3. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công nghiệp và Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu khí Việt Nam, Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong việc thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

   Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

   Bộ trưởng các Bộ: Công nghiệp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu khí Việt Nam và Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   THỦ TƯỚNG
  2. #2
   Ngày tham gia
   Dec 2006
   Bài viết
   117
   Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

   Mặc định Re:PV BANK-NGÂN HÀNG DẦU KHÍ   [][]Tại hạ có đọc một bài viết về 3 loại người đầu đầu tư CK:


   1. Loại 1: Không biết gì, theo chân thị trường, hưởng lợi nhuận (lỗ) theo trung bình của thị trường (cứ tính là theo chỉ số của thị trường đi)


   2. Có thông tin sâu về DN: Hưởng lợi nhuận siêu ngạch


   3. Có chút thông tin nhưng cứ tưởng là có thông tin sâu về DN (nhầm tưởng mình là loại II): Toàn bộ lợi nhuận của loại 1 và loại 2 là từ loại 3 này. []


   Thôi thì tại hạ nhận mình thuộc loại 1, cứ theo chân thị trường thôi vì thế nếu có thằng nào liên quan đến PV là múc. []


   ACE thấy có ổn không? []

  3. #3
   Ngày tham gia
   Dec 2006
   Bài viết
   10
   Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

   Mặc định Re:PV BANK-NGÂN HÀNG DẦU KHÍ

   [quote user="long_run"]


   [][]Tại hạ có đọc một bài viết về 3 loại người đầu đầu tư CK:


   1. Loại 1: Không biết gì, theo chân thị trường, hưởng lợi nhuận (lỗ) theo trung bình của thị trường (cứ tính là theo chỉ số của thị trường đi)


   2. Có thông tin sâu về DN: Hưởng lợi nhuận siêu ngạch


   3. Có chút thông tin nhưng cứ tưởng là có thông tin sâu về DN (nhầm tưởng mình là loại II): Toàn bộ lợi nhuận của loại 1 và loại 2 là từ loại 3 này. []


   Thôi thì tại hạ nhận mình thuộc loại 1, cứ theo chân thị trường thôi vì thế nếu có thằng nào liên quan đến PV là múc. []


   ACE thấy có ổn không? []


   [/quote]


   tôi cũng đang định mua thằng này, mấy bác có biết giá của nóbi giờ khoản bao nhiêu ko vậy! tôi thây thằng này cũng có triển vong lắm chứ, vừa liên quan tới dầu khí, vừa liên quan tới NH... HOT HOT....


   bác nào có thông tin hay ý kiến gì thì cho em biết nhá

  4. #4
   Ngày tham gia
   Jan 2007
   Bài viết
   1
   Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

   Mặc định Re:PV BANK-NGÂN HÀNG DẦU KHÍ


   theo toi biet thi hien nay gia cua no da len toi gan 20tr/suat roi.


   thang nay co ve trien vong lam. nhung van chua co thong tin chinh thuc ve viec phan phoi co phieu.


   mua voi gia 15tr/suat co on khog vay may Bac.


   may Bac thay em mua gia nay co duoc khong? cho cao kien di...... [*-)]


  5. #5
   Ngày tham gia
   May 2006
   Bài viết
   764
   Được cám ơn 22 lần trong 19 bài gởi

   Mặc định Re:PV BANK-NGÂN HÀNG DẦU KHÍ

   [quote user="canhgiaccao"]

   theo toi biet thi hien nay gia cua no da len toi gan 20tr/suat roi.


   thang nay co ve trien vong lam. nhung van chua co thong tin chinh thuc ve viec phan phoi co phieu.


   mua voi gia 15tr/suat co on khog vay may Bac.


   may Bac thay em mua gia nay co duoc khong? cho cao kien di...... [*-)]
   [/quote]


   Ngân Hàng dầu khí có đề án và chủ trươngvà quyếtđịnhthành lập rồi. Sang tuần tớicác bác sẽ có thông báo chính thức mỗi cán bộ CNV trong nghànhđượcphân phốimua bao nhiêu.??? Khôngbao giờ có chuyệnđấu giáđâu các bácạ.


   Có những đề xuất táo bạo là lập Ngân Hàng dầu khí với vốn điều lệ 1.2-1.5 Tỷ USD.Cổđông : Phân phối cho Các Ngân Hàng Nước ngoàilà đối tác chiến lược, Tập đoàn dầu khí , Các Tập đoàn nhà nước khác và đặc biệt là mỗi CBCNV được mua 120 Ttr - 300 Triệu ( Tùy theo năm công tác ). Phương án này thì rất OKIE và có tầm đột phá chiến lược rất mạnh để phát triển Tập đoàn Dầu Khí nói riêng và Công nghiệp Hoá,hiệnđại hóa và hội nhậpnền kinh tế nước ta nói chung. Nó có tầm nhìn rất xa vàtrong quátrìnhthực hiện thì khá dễ dàng không gặp mấy khó khăn ( Chỉ gặp khó khăn ngay trong tình hình hiện nay thôi các bác ạ ... ) Riêng cá nhân em em khoái vàủng hộ Phương án này quá trời luôn.Nghe nói đề xuất Phương án này là Bác Đinh La Thăng - Chủ tịch tập đoàn Dầu Khí.


   . Phương án khiêm tốnđang triển khai thực hiệnlà thành lập ngân hàngDầu Khívới vốn điều lệ 4000 - 5000Tỷ đồng - Vớiphươngán này sau khi phân phối cho cổđông chiến lược này nọ thì mồi cán bộ công nhân viênđược phânphối mua theo năm công tác .Mỗi năm công tác sẽ được mua 100-200 CP với giá 10.000 Đồng. Như vậy các bác đi mua đừng căn cứ theo suất 20 Triệu mà các bác nên mua suất theo năm công tác trong nghành Dầu Khí

  6. #6
   Ngày tham gia
   Mar 2006
   Bài viết
   9
   Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

   Mặc định Re:PV BANK-NGÂN HÀNG DẦU KHÍ

   Tình hình là có bác nào có thông tin về Ngân Hàng Dầu khí nữa không ạ, em thấy congtubaclieu có nói là không bao giờ có chuyện đấu giá đâu các bác ạ là chưa đúng lắm, vì không có gì có thể nói trước được, bác có thể chứng minh được làm sao để biết rằng không phải đấu giá không ạ.
   Nguyên nhân chính có thể dẫn tới đấu giá là giá trị của PV BANK rất tốt nên các nhà đầu tư đặc biệt là các đại gia có thể tranh nhau mua mà không lường trước được mọi thứ khác có thể sảy ra
   Bác nào có thông tin gì thêm post lên cho anh em cùng học hỏi.
   Chân thành cảm ơn nhiều nhiều!

  7. #7
   Ngày tham gia
   Dec 2006
   Bài viết
   2
   Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

   Mặc định Re:PV BANK-NGÂN HÀNG DẦU KHÍ

   Theo tôi hiểu thì người ta đấu giá tài sản có sẵn của một doanh nghiệp. Còn ở đây như kiểu là cổ đông góp vốn thì không có đấu giá nữa. Như PVSC cũng vậy mà, mua theo đúng mệnh giá để góp vốn thành lập. Không hiểu quan điểm này có sai không nữa. Nhờ ACE chỉ giáo giúp tôi với nhé...Thanks in advance.

  8. #8
   Ngày tham gia
   Jan 2007
   Bài viết
   2
   Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

   Mặc định Re:PV BANK-NGÂN HÀNG DẦU KHÍ   [H]thông tin mọi người có được thì mình không có bình luận zì cả.nhưng mình có 1 số thông tin sau cho các bạn tham khảo:


   1.NHDK số vốn điều lệ đăng ký đợt 1 là 5000 tỷ đổng


   2Hình thức huy động vốn được thực hiện như các công ty con khác của tổng công ty dầu khí vừa qua đã thực hiện( huy động vốn của cán bộ công nhân viên số còn lại mới huy động ngoài thị trường)


   3số cổ phiếu cán bộ công nhân viên được mua tính theo số năm họ công tác tại nghành dầu khí ( mỗi năm được thưởng 2 triệu VNĐ). giả sử 1 người có hợp đồng lao động 10 năm thi số cổ phiếu họ được mua là: 2.000.000\10000 X10 =2000 cppt.


   4 hiện nay hình thức mua là di mua lại các hợp đồng lao động của những người không có nhu cầu mua cp đến khi đóng tiền xong mới sang tên lại cho người đi mua


   5 giá hiện nay đang được giao dịch nằm trong biên độ từ 75.000 đến 110.000 VNĐ/1 CP. theo dự đoán khi bắt đầu huy động ngoài thị trường thì giá mã có thể đạt được trong ngưỡng 200.000 - 300.000 VNĐ/1Cp.


   mình đã đầu tư hơn 2 tuần nay xuống vũng tàu để săn mua kết quả cũng khả quan mua được 2 cái hợp đồng lao động 1 cái 14 năm 1 cái 19 năm giá 70.000/1 Cp. ai có nhu cầu mua thì cứ pm mình nick chat yahoo: phuonganh_nguyen77

  9. #9
   Ngày tham gia
   Jan 2007
   Bài viết
   2
   Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

   Mặc định Re:PV BANK-NGÂN HÀNG DẦU KHÍ   [quote user="CongTuBachLieu"][quote user="canhgiaccao"]


   mình có 1 số thông tin sau:


   1. CBCNV của công ty được mua cp dựa vào sớ năm công tác của họ mỗi năm được 2tr VNĐ=200cppt


   2. hình thức huy động vốn được thực hiện hoàn toàn giống các công ty con khác của tổng công ty dầu khí petro vn như: chứng khoán dầu khí, vận tải dầu khí, bảo hiểm dầu khí..... huy động vốn từ cán bộ trong nghàng sau đó mới huy động ngoài thị trường.


   3 giá hiện nay đang được giao dịch trong biên độ từ 75.000-110.000 phụ thuộc vào số lượng mua 40%, dự kiến của giới đầu tư khi tung ra huy động ngoài thị trường otc thì giá sẽ ở ngưỡng 200.000-300.000 /1Cp.


   4hình thức mua là mua lại các hợp đồng lao động của CBCNV dầu khí rồi quy đổi số năm làm việc ra tổng số CP được mua.khi đóng hết tiền thì sẽ thực hiện việc sang nhượng tên sở hữu.


   5 sau 2 tuần vạ vật ngoài VTàu mình cũng đã mua được 2 HĐ: 1 cái 14 năm 1 cá 19 năm. ai có nhu cầu thì pm
   theo toi biet thi hien nay gia cua no da len toi gan 20tr/suat roi.


   thang nay co ve trien vong lam. nhung van chua co thong tin chinh thuc ve viec phan phoi co phieu.


   mua voi gia 15tr/suat co on khog vay may Bac.


   may Bac thay em mua gia nay co duoc khong? cho cao kien di...... [*-)]
   [/quote]


   Ngân Hàng dầu khí có đề án và chủ trươngvà quyếtđịnhthành lập rồi. Sang tuần tớicác bác sẽ có thông báo chính thức mỗi cán bộ CNV trong nghànhđượcphân phốimua bao nhiêu.??? Khôngbao giờ có chuyệnđấu giáđâu các bácạ.


   Có những đề xuất táo bạo là lập Ngân Hàng dầu khí với vốn điều lệ 1.2-1.5 Tỷ USD.Cổđông : Phân phối cho Các Ngân Hàng Nước ngoàilà đối tác chiến lược, Tập đoàn dầu khí , Các Tập đoàn nhà nước khác và đặc biệt là mỗi CBCNV được mua 120 Ttr - 300 Triệu ( Tùy theo năm công tác ). Phương án này thì rất OKIE và có tầm đột phá chiến lược rất mạnh để phát triển Tập đoàn Dầu Khí nói riêng và Công nghiệp Hoá,hiệnđại hóa và hội nhậpnền kinh tế nước ta nói chung. Nó có tầm nhìn rất xa vàtrong quátrìnhthực hiện thì khá dễ dàng không gặp mấy khó khăn ( Chỉ gặp khó khăn ngay trong tình hình hiện nay thôi các bác ạ ... ) Riêng cá nhân em em khoái vàủng hộ Phương án này quá trời luôn.Nghe nói đề xuất Phương án này là Bác Đinh La Thăng - Chủ tịch tập đoàn Dầu Khí.


   . Phương án khiêm tốnđang triển khai thực hiệnlà thành lập ngân hàngDầu Khívới vốn điều lệ 4000 - 5000Tỷ đồng - Vớiphươngán này sau khi phân phối cho cổđông chiến lược này nọ thì mồi cán bộ công nhân viênđược phânphối mua theo năm công tác .Mỗi năm công tác sẽ được mua 100-200 CP với giá 10.000 Đồng. Như vậy các bác đi mua đừng căn cứ theo suất 20 Triệu mà các bác nên mua suất theo năm công tác trong nghành Dầu Khí[/quote]

  10. #10
   Ngày tham gia
   Jan 2007
   Bài viết
   58
   Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

   Mặc định PV BANK-NGÂN HÀNG DẦU KHÍ   Này, suất ở đây còn tùy đấy bác. Có thể là 100cp hoặc 200cp.

  11. #11
   Ngày tham gia
   Dec 2006
   Bài viết
   1
   Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

   Mặc định Re:PV BANK-NGÂN HÀNG DẦU KHÍ

   các bác ơi. ở bên Dầu Khí Việt Nam- VietNam Oil & Gas :: Xem Diễn Đàn - Cổ phiếu, trao đổi cổ phiếu - Holdings, Stock market
   có tin nó Ngân hàng này bị hoãn thành lập, có bác nào biết thông tin ko? Hay các ông ý tung tin để làm giá?

  12. #12
   Ngày tham gia
   Jan 2007
   Bài viết
   58
   Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

   Mặc định PV BANK-NGÂN HÀNG DẦU KHÍ   Nghe báo chị rầm rộ vụ mua bán khống cp Ngân hàng em cũng thấy choáng. Mà thằng PV Bank bọn báo chí còn nói là chưa trình NHNN phê duyệt nữa cơ. Bác nào check em cái.


   Chuyển hướng!

  13. #13
   Ngày tham gia
   Mar 2006
   Bài viết
   9
   Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

   Mặc định Re:PV BANK-NGÂN HÀNG DẦU KHÍ

   Đã có tin rất mới, hiện nay đã có công văn xuống các đơn vị không được quyền mua suất CK Dầu khí, (vì trước đây đã có rất nhiều đơn vị kiện cáo vấn đề này) nay Tập đoàn dầu khí đã có công văn xuống làm giảm bới tình hình sẽ có sự phân bổ hợp lý về các suất của PVBANK sau, cụ thể là trong tháng 2 này sẽ bắt đầu huy động vốn của cán bộ công nhân viên,và các tập đoàn tài chính, ngân hàng VCB,BIDV,....
   Chính thức PVBANK sẽ hoạt động vào tháng 9 năm 2007.!
   Hiện tại trong nội bộ rất ít nhân viên bán ra chỉ muốn giữ lại sau khi đã có công văn từ trên xuống!
   Giá bán trong nội bộ giao động từ 5 đến 7 triệu (ngày hôm nay), giá bên ngoài có đắt hơn khoảng 2,3 giá.
   Việc PVBANK chưa trình NHNN là không đúng vì PVBANK đã được thủ tướng chính phủ duyệt từ ngày 29/08/2006 nên việc trình NHNN là đã có trước đó rồi.
   Trong tháng 2 này sẽ bắt đầu huy động vốn rồi, còn chưa trình NHNN thì đến bao giờ????

  14. #14
   Ngày tham gia
   May 2006
   Bài viết
   176
   Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

   Mặc định Re:PV BANK-NGÂN HÀNG DẦU KHÍ

   Ngân hàng chưa thành lập đã có cổ phiếu rao bán
   Một
   số ngân hàng vẫn trong diện kiểm soát đặc biệt, số khác chưa được cấp
   phép hoạt động, song cổ phiếu đã được rao bán trên sàn OTC. Liên quan
   đến vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước đang soạn thông báo gửi Ủy ban Chứng
   khoán Nhà nước.


   Hiện
   có khoảng 10 hồ sơ xin thành lập ngân hàng cổ phần đã được gửi tới Ngân
   hàng Nhà nước. Trong đó có những cái tên Ngân hàng cổ phần Vân Phong,
   Trung Nghĩa, Liên Việt... Trong khi việc cấp phép thành lập còn chưa rõ
   ràng, trên một số trang web chuyên rao mua bán chứng khoán chưa niêm
   yết, đã xuất hiện tin giao dịch cổ phiếu (hoặc quyền mua cổ phiếu) của
   những ngân hàng này. Thậm chí đề án thành lập Ngân hàng cổ phần Dầu khí
   còn chưa gửi tới Ngân hàng Nhà nước, song cổ phiếu PV Bank cũng là hàng
   được nhiều người quan tâm.


   Theo
   một quan chức Ngân hàng Nhà nước cơ quan này đang hoàn thiện quy chế
   thành lập ngân hàng cổ phần, vì vậy chưa xem xét thông qua bất cứ hồ sơ
   nào. Cũng theo vị quan chức này, một số ngân hàng cổ phần khác đang
   trong quá trình xử lý tư cách pháp nhân và thu hồi giấy phép như Việt
   Hoa, Châu Á Thái Bình Dương, Nam Đô...


   Các
   chuyên gia ngân hàng bình luận, số lượng hơn 30 ngân hàng cổ phần nội
   địa hiện nay là quá nhiều, đã đến lúc cần giảm số lượng và tăng quy mô
   của mỗi đơn vị, tạo điều kiện để thị trường ngân hàng phát triển lành
   mạnh.

   Nguồn: Bsc.com.vn (2.2.2007)


  15. #15
   Ngày tham gia
   Dec 2006
   Bài viết
   10
   Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

   Mặc định Re:PV BANK-NGÂN HÀNG DẦU KHÍ   Ko bit thang PV BANK dạo này sao rồi, bác nào có thông tin thì cho tớ biết với ....

  16. #16
   Ngày tham gia
   Feb 2007
   Bài viết
   5
   Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

   Mặc định Re:PV BANK-NGÂN HÀNG DẦU KHÍ   Thông báo: Ngân hàng dầu khí đã được thành lập. Thông tin chi tiết xin xem www.pvbank.com.vn  17. #17
   Ngày tham gia
   Jan 2007
   Bài viết
   5
   Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

   Mặc định Re:PV BANK-NGÂN HÀNG DẦU KHÍ   Này bác ạ, PV Bank sẽ được thành lập, đúng thế, nhưng là chuyện của ít ra là dăm ba năm nữa cơ! Hiện nay thị trường VN đã có đủ số NH cần thiết, và PV đã có NH Dầu khí Toàn Cầu. Ngân hàng NN muốn cấp phép cho PV Bank thì cũng còn phải ngó xem số phận mấy chục nhà băng đang tồn tại kia chứ, dịch vụ thanh toán mấy trăm nghìn tỷ mỗi năm của PV, rồi các dự án đầu tư hàng tỷ đôla... nếu chạy hết về PV Bank nữa thì các bác thử nghĩ xem PV nó thành cái gì? (các ngân hàng thương mại hiện tại phản đối việc ra đời của PVB dữ lắm).


   Còn cái tên miền www.pvbank.com.vn kia là của mấy anh bạn tôi đó, đợi PV Bank ra đời bán lại lời hơn đầu tư mua suất cổ phiếu của các bậc trưởng lão già nhất PV nhiều lần kia!!!  18. #18
   Ngày tham gia
   Feb 2007
   Bài viết
   5
   Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

   Mặc định Re:PV BANK-NGÂN HÀNG DẦU KHÍ

   Bác nói chính xác đấy. PVBank muốn có lại tên miền này chắc cũng phải đổi ít nhất 100.000 CP thôi. Mấy ông bạn bác có đầu óc quá. Buôn gì cho lại nhỉ. Tôi nghĩ PV chưa nghĩ đến thành lập PVBank nên mới không giữ tên miền này. Vì thế PVBank rất ít khả năng được thành lập.

  19. #19
   Ngày tham gia
   Jan 2007
   Bài viết
   25
   Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

   Mặc định Re:PV BANK-NGÂN HÀNG DẦU KHÍ

   Các bác có tin tức gì của thằng này không?

   Cám ơn.  20. #20
   Ngày tham gia
   Dec 2006
   Bài viết
   7
   Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

   Mặc định Re:PV BANK-NGÂN HÀNG DẦU KHÍ

   [quote user="stock_master"]Các bác có tin tức gì của thằng này không?

   Cám ơn.


   [/quote]

   Tin mới nhất là hôm qua em có thằng bạn bán xuất của nó với giá 30triệu VNĐ. Nhưng với điều kiện là nếu ngân hàng không thành lập được thì phải hoàn trả.
   Cheers,
   [:O]

  Thông tin của chủ đề

  Users Browsing this Thread

  Có 1 thành viên đang xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách vãng lai)

    

  Bookmarks

  Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình