ICF: EPS 2 QUÝ 900, QUÝ 3 & QUÝ 4 DOANH THU TĂNG MẠNH DO XUẤT HÀNG VÀ TỶ GIÁ TĂNG => EPS CẢ NĂM 2.500 GIÁ 12 => PE <5. CHU Y CHU Y CHU Y