Công ty cổ phần đầu tư phát triển thương mại VIỄN ĐÔNG ( VID )

Dự án KDC nhà Villa - Hồ Bảo Lâm ở Lâm Đồng :


Nhà lưu trú Sóng Thần ở Bình Dương:


Trụ sở chính sắp xây mới ở Thành phố Hồ Chí Minh:


Chè Minh Rồng ở Lâm Đồng: