Lúc em học trên trường cô giáo khuyên là nên chơi thị trường chứng khoán nước ngoài, nếu chơi thị trường trong nước phải quen biết rộng. Ai có thể định hướng giúp em vs ạ