Chứng khoán Việt Nam với tâm lý bi quan sẵn có trong vài phiên gần đây đã mở cửa với trạng thái gần như ngưng trệ, trong bối cảnh chứng khoán toàn cầu đỏ lửa.


Xem bài viết: Nhịp đập Thị trường 16/4: Toàn cầu đỏ lửa, chứng khoán Việt Nam ngưng trệ