ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của CTCP Kinh Đô (HOSE: KDC) đã thông qua việc phát hành 40 triệu cp cho đối tác chiến lược, đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài không vượt quá 49%.
Mức giá được chiết khấu tối đa 20% so với mức giá đóng cửa bình quân của cổ phiếu KDC trong 20 phiên giao dịch liên tục gần nhất trước ngày phát hành thêm và đảm bảo không thấp hơn giá trị sổ sách tại BCTC gần nhất.
Vốn thu được từ đợt phát hành để phát triển một số ngành hàng mới và bổ sung vốn lưu động.
KDC cũng điều chỉnh phương án phát hành 42,527,202 cổ phiếu thưởng tỷ lệ 5:1 cho cổ đông hiện hữu.
Sau khi phát hành, KDC dự kiến niêm yết bổ sung hơn 89 triệu cp bao gồm 40 triệu cp phát hành riêng lẻ, 6.5 triệu cp chào bán cho HĐQT, BKS, CBCNV và hơn 42.5 triệu cp thưởng.
Tài liệu đính kèm:
20131106-KDC-NQ-va-BB-kiem-phieu-lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban.pdf