Hiện tại thì em là BTV của tạp chí đầu tư BĐS do mới tham gia em muốn viết bài về BDS chư yếu là nhận định và phân tích... nhưng do mới tham gia chưa hiểu nội quy nhiều nên cần sự giúp đỡ của các bác có kinh nghiệm lão làng trong diễn đàn.