Nhà đầu tư nhỏ lẻ luôn bị thiệt thòi vì kém trường vốn và thiếu chuyên nghiệp trong các hoạt động đầu tư của mình.

Họ được mươi phần trăm là sướng rơn nhưng nếu cũng mất từng ấy là kể như cả thể giới sụp đổ. Họ rất dễ bị các định chế dẫn dắt cũng như khả năng phòng thủ kém dễ bị "xúc động thái quá" trước các cơn thủy triều đột ngột.

Vậy nên chăng chúng ta cùng liên kết lại, tạo dựng nguồn vốn để cùng đầu tư mạnh mẽ, không chỉ góp phần gia tăng nguồn vốn cho bản thân mà còn là kênh dẫn vốn hữu ích cho thị trường???