FxPro.com : Chiến lược giao dịch vàng ngày 20/09.

Gold spot trong ngày: mức tăng dự đoán.

Điểm trục : 1.310


Phương án có khả năng: Mở vị trí MUA trên mức 1.310 với mục tiêu 1.316 và xa hơn 1.1319 trong phần mở rộng.
Phương án phụ: dưới ngưỡng 1.310 kỳ vọng mức giảm hơn nữa với mục tiêu 1,304,5 hoặc xa hơn là 1.300
Bình luận: chỉ số RSI có xu thế hướng lên.


Nguồn : Fxpro-vn.com.