cái gì cũng vậy thôi tùy thuộc vào độ giác ngộ của từng người , và lòng tham của tung nguoi nua , moi bat đầu tốt nhất lên chơi nhỏ để tìm hiểu nhiều lần thua nhỏ mà giác ngộ và rút kinh nghiệm được thì chỉ cần 1 lần thắng to là có lãi ...... CHÚC BẠN MAY MẮN