Trích dẫn Gửi bởi thanlnvn Xem bài viết
Hế hế
Chúc mừng bác làm vua bãi rác
A Khắm chắc ị 1 cục hay lại vét mẻ lớn
Sắp tới có nhiều chứng tử
A Khắm chạy từ 1.4 lên 3.4 Chốt A Khắm được chưa các cụ?