Trích dẫn Gửi bởi otckanu2009 Xem bài viết
ITA đang tạo cảm hứng cho hàng Penny cọng hành.
Hàng to và chỉ số vẫn èo uột. Hàng cơ bản vẫn có 1 lượng chầu chực mót.
Sôi động tuần này có lẽ là Penny.
Lan tỏa đến đâu thì tùy các tr.ym to
TT lên mua theo kiểu lên
Xuống mua theo kiểu xuống
Làm tý SSI 26.35 & thòng tý 25.8
ATC lại hay