Trích dẫn Gửi bởi otckanu2009 Xem bài viết
Đợt rồi bận quá.
Đ.éo cụ nào ho he gì cả. Lại úp đít tý cho mát đít ná.

- Mốc 800 có vẻ đang được neo giữ
- Hàng trụ và cơ bản vẫn nhấm nhẳn nhấp nhô. Sụp mạnh em dự giờ chắc khó.
- 1 số em cơ bản dự báo quí 3 ngon nghẻ sẽ đi lên dần.
- Thanh khoản vẫn đều đều.
- OGC ổn định mặt bằng. PVX tích cực
- A Đứt vẫn chậm rãi bò cơ mà vol chưa ổn.
- QC 1 số con sàn mạnh mẽ . Nói chung là đ.éo tham được ná
Hàng QCòi em mà đã té là đ.éo căn chỉnh 1 vài lai.
là con nào thế ? TTF ah ?