KẾ HOẠCH GIAO DỊCH AUDUSD NGÀY 19/05/2017

Biểu đồ ngày D1, ngày hôm qua cặp AUDUSD cho tín hiệu fakey từ chối Fibo vùng 38.2 tại mức giá 0.7462. Canh bán cho cặp AUDUSD này.
Các ngưỡng kháng cự: 0.7492-0.7523-0.7606
Các ngưỡng hỗ trợ: 0.7385-0.7328-0.7300
https://vnfbs.com/analytics/articles...utm_content=an