Ngày 19/5/2017 - IBD VN (Investors-vietnam.com)

I. THỊ TRƯỜNG CHUNG:

*Thị mua vào mạnh trong xu hướng thị trường uptrend
*Giữ cổ phiếu, có thể mua thêm cổ phiếu trong phiên

II. CP BREAKOUT TRONG PHIÊN:

BID, BVS, DAG, GEX, GMD, HCM, MBB, PGS, PHR, REE, SSI, STG, VND

III. CP CƠ HỘI TĂNG TRƯỞNG TỐT:
KSB, DHG, VNM, FPT, REE, PAC, MWG, DXG, VND, HCM, BFC, HAX, AAA, SJS, CII, VCG, ACB, DMC, HBC, RAL, MBB, PHR, GMD

IV. CP VỀ ĐÍCH, DAO ĐỘNG MẠNH:

BHS, PNJ, KSB, REE, DXG, VND, HCM

V. CP ĐỒ THỊ ĐẸP CHO ĐIỂM MUA:
BID, ACB, DAG, VNM, REE

- See more at: http://investors-vietnam.com/vi/2017....41x076sq.dpuf