Trích dẫn Gửi bởi thanlnvn Xem bài viết
Xuống đèo 30% tiều phu đi hết
AE gom đủ vùng 70% cash/ 30% stocks tập trung cao độ
AE chưa gom đủ tranh thủ nhanh nhanh
Chúc mừng AE tát vét thắng lợi

33 Triệu cổ phiếu GDTD thì 5 cổ đông nắm 13 triệu => 3 phiên GD 23 triệu => Cổ đông đang làm gì AMD?