Ngân hàng chính phủ Ai-Len IPO lên sàn frankfurt (Luân Đôn).
Toàn bộ thông tin đều giúp cho nhà đầu tư có được lợi nhuận ít nhất 3000-4000 EURO
Đã có kế hoạch rõ ràng, liên hệ:
Email: vincent.cfds@gmail.com
Zalo, skype, viber: 0969.665.614