Công ty đại chúng ra Điều lệ thế này thì cổ đông bên ngoài công ty chỉ có khóc các cụ nhỉ. Chiêu của bọn công ty này hay ra phết, giờ cổ đông lướt sóng bị kẹp **** cũng chẳng biết kêu ai

https://vietnambiz.vn/vuong-mac-tron...dqt-55477.html