Chứng khoán hôm nay| Nhận định thị trường Chứng khoán ngày 26/11: DXG, SJS, NTL, NLG, DRH, VHC

https://youtu.be/t27Ku2l1MDA

#chungkhoanhangngay #nhandinhthitruong #talkschungkhoan