Lợi nhuận tăng trưởng 8 năm liên tiếp. Từ sau khi nhà nước thoái vốn, công ty đã đẩy mạnh việc cải thiện quản trị, tinh gọn bộ máy, giảm chi phí quản lý doanh nghiệp. TGĐ công ty chứng khoán SHS hiện đang là chủ tịch HĐQT của PVM
Tuy chỉ có vốn điều lệ 386 tỷ nhưng PVM nắm giữ rất nhiều đất vàng, ví dụ như miếng đất gần 2000 m2 ở số 8 Tràng Thi - Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
https://thoibaotaichinhvietnam.vn/lo...ng-100960.html
https://thoibaotaichinhvietnam.vn/lo...ng-100960.html