Những cổ phiếu tốt đáng nghiên cứu tháng 3/2022 theo trường phái Warren Buffet
Xét các DN có nền tảng kinh doanh tốt, an toàn, tài chính sạch, tài tản tốt và nhiều tiềm năng tăng trưởng, có thể đầu tư dài hạn an toàn thì thể nghiên cứu:

(1) Nhóm hưởng lợi từ đầu tư công, các cổ phiếu tiềm năng đang có giá ngon nhất là: HHV, CHS, CQT, VWS

(2) Nhóm DN nắm giữ quỹ đất vàng và đang ở mức giá rất rẻ so với giá trị thật, nếu thoái vốn thì giá sẽ bứt phá rất mạnh: HNE, SNZ, VWS, VNP

(3) Nhóm ngành hạ tầng cấp thoát nước NTW, NBW, LKW, GDW

(4) Nhóm hưởng lợi từ căng thẳng Nga- Ucraina: DPM, PLX

(5) Nhóm dược phẩm: CDP, DVN
Sẽ lần lượt phân tích từng con nhé