Ngày 08/06/2022: VNINDEX biến động bất ngờ. thông tin lung lạc ý chị NĐT
Hẹn Cả Nhà Trong Buổi Livestream 10H15 hằng ngày trên kênh youtube của ichimoku club nhé.

★☆★ Hãy cập nhật thông tin mới nhất tại ★☆★
https://www.youtube.com/watch?v=f7QmHBUO4ig