Chiêu ngược lại, TPS đã mua thêm hàng loạt cổ phiếu như VND của VNDirect, HCM của HSC, HNG của HAGL Agrico, NLG của Nam Long, PLX của Petrolimex,... trong 6 tháng đầu năm.
CTCP Chứng khoán Tiên Phong (TPS – mã ORS) đã công bố báo cáo tài chính quý 2/2022 với khoản lỗ kỷ lục lên đến 161,2 tỷ đồng trước thuế trong khi tổng doanh thu hoạt động vẫn tăng mạnh 132% so với cùng kỳ lên mức 661,7 tỷ đồng.

Trong quý 2, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) chiếm tỷ trọng lớn nhất với 279,4 tỷ đồng, tăng 265% so với cùng kỳ. Lãi từ cho vay và phải thu tăng đột biến lên 47,9 tỷ đồng trong khi doanh thu từ hoạt động tư vấn tài chính cũng tăng 67% lên 204,5 tỷ đồng. Ngược lại, doanh thu hoạt động môi giới lại giảm gần 27% so với cùng kỳ xuống còn 18,4 tỷ đồng, chủ yếu đến từ sự sụt giảm thanh khoản thị trường trong kỳ.

Cắt lỗ cổ phiếu SSI và trái phiếu chưa niêm yết, Chứng khoán Tiên Phong (ORS) lỗ kỷ lục quý 2 - Ảnh 1.
Nguồn: TPS

Trong khi đó, chi phí hoạt động quý 2 của TPS lại tăng đột biến gấp 4 lần cùng kỳ lên mức 698 tỷ đồng. Nguyên nhân đến từ việc CTCK này cắt lỗ cổ phiếu và trái phiếu trong danh mục khiến việc hạch toán lỗ các tài sản tài chính FVTPL là 527,9 tỷ đồng.

Trong quý 2, TPS đã cắt lỗ loạt cổ phiếu trong đó đáng chú ý có SSI. Tổng giá trị cắt lỗ cổ phiếu niêm yết trong kỳ là 87 tỷ đồng. Bên cạnh đó, CTCK này còn bán lượng lớn trái phiếu chưa niêm yết và chịu lỗ hơn 280 tỷ đồng. Tổng giá trị cắt lỗ cổ phiếu và trái phiếu trong quý vừa qua lên đến 367,3 tỷ đồng. Chiều ngược lại, TPS đã chốt lời được VHC và một số mã khác cùng một lượng trái phiếu chưa niêm yết nhưng tổng giá trị chốt lời thu về chỉ 172,8 tỷ đồng, nhỏ hơn nhiều so với số lỗ kể trên.

Cắt lỗ cổ phiếu SSI và trái phiếu chưa niêm yết, Chứng khoán Tiên Phong (ORS) lỗ kỷ lục quý 2 - Ảnh 2.
TPS cắt lỗ SSI và trái phiếu chưa niêm yết

Tính chung 6 tháng đầu năm, TPS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 1.473 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ tuy nhiên lợi nhuận trước thuế lại giảm 32% xuống còn 118,5 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, CTCK này đã hoàn thành 78% kế hoạch doanh thu nhưng mới thực hiện 23,7% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của TPS đạt 6.058 tỷ đồng, tăng hơn 1.290 tỷ đồng so với đầu năm chủ yếu đến từ tiền và các khoản tương đương tiền. Giá trị cho vay margin thời điểm cuối quý 2 đạt 1.487 tỷ đồng, giảm 286 tỷ đồng so với mức đỉnh 1.764 tỷ đồng vào cuối quý trước.

Các khoản FVTPL lại giảm mạnh từ 1.800 tỷ đồng đầu năm xuống còn gần 770 tỷ đồng vào cuối quý 2 trong đó chủ yếu do bán bớt trái phiếu chư niêm yết. Từ đầu năm, TPS cũng đã bán lượng lớn cổ phiếu BCG của Bamboo Capital trong khi mua thêm hàng loạt cổ phiếu như VND của VNDirect, HCM của HSC, HNG của HAGL Agrico, NLG của Nam Long, PLX của Petrolimex,....

Cắt lỗ cổ phiếu SSI và trái phiếu chưa niêm yết, Chứng khoán Tiên Phong (ORS) lỗ kỷ lục quý 2 - Ảnh 3.
TPS mua thêm nhiều cổ phiếu niêm yết từ đầu năm