Về cơ bản trên thị trường của chúng ta hiện nay được phân ra làm 4 nhóm nhà đầu tư :
1) Nhà đầu tư cá nhân
2) Nhà đầu tư nước ngoài (là cá nhân có quốc tịch nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam)
3) Tổ chức (bao gồm có các doanh nghiệp, các hợp tác xã, các liên hiệp hợp tác xã và các tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh)
4) Tự doanh (là các công ty chứng khoán)
Số liệu thống kê cho chúng ta thấy điều gì :
- Từ tháng 3/2021 - 3/2022 là thời gian sôi động nhất trong lịch sử của thị trường chứng khoán. Khi lượng tài khoản mở mới không ngừng tăng lên và đỉnh lịch sử liên tục bị phá vỡ. Tương ứng với đó là lượng tiền rất lớn của cá nhân đổ vào chứng khoán.
- Cùng nhìn lượng tiền nhà đầu tư cá nhân bán ròng vào tháng 3/2022 (lớn nhất) là 6.000 tỷ so với lượng mua ròng trước đó thì con số này thực sự là không đáng kể.
- Như vậy trong 2 năm vừa qua 2020, 2021 thị trường của chúng ta đã bổ sung được một lượng tiền rất lớn, quy mô thị trường đã tăng lên rất nhiều. Hứa hẹn sẽ còn nhiều dư địa trong tương lai.
- Nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức có thể sẽ sớm quay trở lại, khi đó thị trường chứng khoán sẽ được bổ sung một lượng tiền đủ lớn để có thể tiếp tục tăng trưởng đến những mốc lịch sử mới.
Trên đây là góc nhìn cá nhân của mình, hy vọng có thể chia sẻ đến anh chị em nhà đầu tư, chúc các bạn đầu tư thành công!