TRONG NƯỚC
——
5/8 Chính thức áp dụng cơ cấu lại rổ VN30, VNFINLEAD, VNFIN SELECT, VNDIMOND
18/8 Đáo hạn phái sinh
29/8 Công bố số liệu kinh tế Việt Nam tháng 8/2022
QUỐC TẾ
——
5/8 Mỹ công bố tỷ lệ thất nghiệp
10/8 Mỹ công bố CPI tháng 7
18/8 Họp FOMC
22/08 Trung Quốc quyết định lãi suất cơ bản