5/6 – 9/6 : Sự kiện WWDC ( APPLE ) tổ chức. Doanh thu Apple bùng nổ khí nhận được nhiều đơn đặt hàng với các sản phẩm mới trình làng ( giá cổ phiếu tăng mạnh )

10/9 – 15/9 : Chào đón sản phẩm mới, thúc đẩy lượng doanh thu tăng kỷ lục ( giá cổ phiếu tăng manh )

Hãy liên hệ MINH để nhận được sự trao đổi chi tiết :
Best regards,

HOÀNG MINH Account Manager
Tel: (+84) 582 163 466