Fed có thêm cái cớ để trì hoãn việc cắt giảm lãi suất
Dữ liệu mới về lạm phát và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã giúp các quan chức Fed có thêm lý do để trì hoãn việc cắt giảm lãi suất, ngay cả khi doanh số bán lẻ cho thấy chi tiêu tiêu dùng đang chậm lại.
Fed cũng có thể sẽ kéo dài thời gian giữ nguyên lãi suất do dữ liệu mạnh mẽ của thị trường lao động. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ thấp hơn so với báo cáo năm trước sau điều chỉnh, đặc biệt là đối với những người đã nhận trợ cấp. Theo dữ liệu của Bộ Lao động, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp định kỳ sau điều chỉnh giảm đáng kể vào cuối tháng 2, cũng như vào cuối năm 2023. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu cũng giảm, nhưng không nhiều.
Nhà kinh tế học của Bloomberg Estelle Ou cho biết “Doanh số bán lẻ trong tháng 2 cho thấy đà tiêu dùng đang chậm lại, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ”.
Các nhà kinh tế của Morgan Stanley do Ellen Zentner dẫn đầu cho biết: “Báo cáo doanh số bán lẻ tháng này cho thấy nền kinh tế vẫn mạnh tuy đang dần hạ nhiệt. Không có lý do gì để Fed vội vàng cắt giảm lãi suất.''