Nhiều khu vực ở châu Á đang ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục. Nhiều nơi ở Trung Quốc có nhiệt độ cao hơn mức trung bình gần 10°C. Tokyo cũng có một ngày tháng 3 kỷ lục khi đạt 28,1°C, cao hơn gần 12°C so với bình thường.
Biểu mùa cũng cho thấy khí tự nhiên tăng mạnh vào các tháng hè nhờ nhu cầu sử dụng điện gia tăng