Nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng tốt hơn dự kiến trong quý đầu tiên, dữ liệu phát hành hôm thứ Ba. Tăng trưởng GDP quý I của Trung Quốc 5,3%, vượt qua kỳ vọng của thị trường:

GDP quý I tăng 5,3% hàng năm (ước tính 4,6%, trước đó là 5,2%).Tuy nhiên, một loạt chỉ số tháng 3 được công bố cùng với dữ liệu GDP - bao gồm đầu tư bất động sản, doanh số bán lẻ và sản lượng công nghiệp - cho thấy nhu cầu trong nước vẫn yếu và đang làm chậm đà tăng trưởng chung.

+/ Doanh số bán lẻ tháng 3 tăng 3,1% hàng năm (ước tính 5,1%, trước đó là 5,5%).

+/ Sản xuất công nghiệp tháng 3 tăng 4,5% hàng năm (ước tính 5,4%, trước đó là 7,0%).

+/ Đầu tư tài sản cố định tháng 3 tăng 4,5% hàng năm (ước tính 4,0%, trước đó là 4,2%).

+/ Tỷ lệ thất nghiệp tháng 3 ở mức 5,2% (ước tính 5,2%, trước đó là 5,3 %).

+/ Giá nhà tháng 3 giảm 2,2% so với cùng kỳ (ước tính -0,2%, trước đó -1,4%).