Sao không thấy dân CK mình phân tích Coopmart nhi?
Ko nói nhiều ai cũng biết là hàng Hot.
Ai co nhu cầu liên hệ với mình, Khanh - 0908177044.